Liên hệ

Địa chỉ: 53 Lê Hữu Lập, P Lam Sơn, TP Thanh Hóa

Điên thoại: 0934883590 - 0974239781

Email : hoatuoisakura@gmail.com

Website: http://hoatuoisakura.vn.